A&O Organisationsutveckling Vi har sedan flera år högsta betyg av
ledande kreditvärderingsinstitut.
 
   

A&O Affärsidé & Värderingar Kunder Referenser Kontakta oss


Affärsidé & Värderingar


Efter många år som konsulter har vi utvecklat ett antal bärande tankar och värderingar som blivit ledstjärnor för oss. Utgångspunkten är respekt och ömsesidigt förtroende.

  • Vi skall vara en partner som stödjer våra kunder i deras kort- och långsiktiga utveckling. Våra kunder skall få bästa möjliga kompetens i alla uppdrag.
  • Alla insatser utgår från kundens behov & förutsättningar. Därför anpassar vi våra arbetsmetoder och utvecklingsprocesser efter våra kunder. Inte tvärt om!
  • Alla uppdrag utgår från affärsmässiga grunder. Oavsett insats så skall dessa leda till att organisationens värde ökar.
  • Vårt uppdrag skall kännetecknas av god etik.
  • De uppdrag som vi medverkar i skall ha ett ärligt uppsåt. Insatser som kan uppfattas som manipulativa, eller där dolda avsikter finns medverkar vi inte i.
  • De personer vi möter i våra uppdrag skall bemötas med engagemang & respekt oavsett vilken funktion de har eller situation de befinner sig i.
  • Det är kundens behov som styr hur vi genomför våra uppdrag och med vilka resurser. Vår attityd: Tänk kund först!
  A&O Organisationsutveckling - Affärsidé & Värderingar

Copyright © 2022 A&O Organisationsutveckling - Anundshög 26, 725 96 Västerås - Tfn: 070-577 38 52